Cybit förvärvar tyska Truck24 och stärker sin position som Europas ledande telematikleverantör

  • Utökar Cybits produktportfölj med avancerade pekskärmslösningar för transport och logistik
  • Stärker Cybits position på den tyska marknaden för avancerade telematiktjänster för fordonsspårning
  • Förenar båda företagens sakkunskap för utveckling av fordonshanteringslösningar i världsklass som utnyttjar CAN-bussdata om fordonsprestation

Cybit, som är Europas ledande leverantör av telematiktjänster (Telematics Service Provider = TSP) online, har offentliggjort förvärvet av tyska Truck24, som är ledande inom försäljning av telematiktjänster i Centraleuropa. Truck24 har specialiserat sig på lastbils- och logistiksektorn i Tyskland, Schweiz och Österrike. Genom förvärvet stärker Cybit sin position som Europas ledande telematikleverantör och utökar sin nuvarande kund- och produktbas med 200 kunder och 3 300 installerade enheter. Cybit skapar därigenom ett nätverk med över 1 700 kunder och fler än 70 000 mobila tillgångar som använder och täcks av Cybits maskin- och programvara för fordonsspårning.

Truck24:s pekskärmsbaserade produkter är lättanvända och kan integreras fullständigt i företagens hela logistikverksamhet, bl.a. vid planering och schemaläggning, vilket minskar kostnaderna och ger ökad insyn i hela leverantörskedjan. Med hjälp av Truck24:s omfattande erfarenhet från fem år i telematikbranschen förbättras Cybits förmåga att leverera nya lösningar för t.ex. CAN-bussintegrerade motorsystem och digital färdskrivare. Data om fordonsprestationer som genereras av CAN-bussystem medför en rad nya möjligheter för att effektivisera fordonsparker och göra kostnadsbesparingar.

"Det här är ett mycket betydelsefullt förvärv för Cybit som stärker företagets verksamhet i Tyskland, Schweiz och Österrike. Förvärvet skapar också en plattform för fortsatt expansion i Europa", säger Richard Horsman som är vd för Cybit. "Truck24 är ett väletablerat företag som i Tyskland har ingått strategiska affärssamarbeten med bl.a. ADAC och Schmitz CargoBull som kompletterar vår nuvarande verksamhet på ett mycket bra sätt. Med över 50 miljoner fordon är Tyskland det fordonstätaste landet i Europa och därför en mycket attraktiv marknad. Förutom att förvärvet påskyndar vårt företags tillväxt på en strategiskt mycket viktig marknad, ger det oss även nya kunskaper från de tyska, schweiziska och österrikiska branscherna. Vi kommer därför att kunna driva på utvecklingen inom viktiga vertikala områden som lastbils- och logistikbranschen."

Samtliga anställda inom Truck24 följer med förvärvet och företagets vd kommer att ingå i Cybits internationella ledningsgrupp. Kunder i Tyskland, Schweiz och Österrike kommer nu att kunna dra nytta av Cybits erfarenheter och expertis från den brittiska marknaden som redan har upplevt många av de utmaningar som andra europeiska företag nu står inför. De installerade enheterna i Cybits tyska kundbas kommer att införlivas med Truck24:s infrastruktur och hanteras genom den nyligen utökade verksamheten.

"Vi vill se Cybit växa både genom nyförvärv och organisk tillväxt. Den europeiska marknaden är fortfarande väldigt splittrad och vi strävar efter att skapa en stor koncern med en bred verksamhetsbas. Det här är vårt femte stora företagsförvärv. Varje företag vi förvärvar ger vår koncern en ny, viktig funktion som hjälper oss att skapa nya, högaktuella tjänster för en allt bredare kundbas inom nya branscher", fortsätter Richard Horsman.

Om Cybit:
Cybit är en global telematikleverantör med tre huvudsakliga verksamhetsområden: Internetbaserade telematiklösningar för fordon, hantering av ekonomiska zoner (EEZ) och PMR-baserade (Private Mobile Radio) lösningar för spårning av tillgångar och noggrann positionering.   

Cybit är en Europas ledande Telematics Service Providers (TSP:er) inom fordonstelematik. Fler än 1 700 B2B-kunder använder våra lösningar för administration av fordon och tillgångar till att hantera mer än 45 000 tillgångar främst inom den offentliga sektorn, serviceindustrin samt marknaderna för logistik och distribution. Vi har lösningar för bl.a. integrerad fordonsteknik, hantering av arbetsflöden, integrering med CAN-bussar och Internetbaserade kontroll- och rapporteringsprogram. Cybit erbjuder också konsulttjänster i frågor som rör juridik och drift, t.ex. försiktighetsprinciper och arbetstider.

Cybit är även världsledande inom hantering av fiske inom den ekonomiska zonen, där flera tusen fiskefartyg spåras dagligen. Vi erbjuder lösningar för fartygsövervakning och fångsthantering till många av världens ledande fiskerinationer. Cybit hjälper inte bara europeiska länder som Storbritannien och Nordirland, Irland och Grekland att hantera värdefulla fiskeresurser, utan också tillväxtländer som Ghana, Namibia och Moçambique.

Cybit erbjuder PMR-baserade lösningar för spårning av tillgångar och noggrann positionering både för sjöfarts- och landbaserade applikationer, som bl.a. prospektering och gruvdrift. Våra lösningar för noggrann positionering används ständigt för lokalisering och utvinning av olje-, gas- och mineralfyndigheter jorden runt.

Mer information finns på www.cybitholdings.com, www.cybit.co.uk, www.truck24.com, www.amatics.com, www.cybitpositioningsolutions.co.uk och www.bluefinger.com.

Kontaktuppgifter:
Duncan Burford
IBA - PR för Cybit
Tfn: +44 (0) 1780 721 433
E-post: dburford@iba-europe.com

Graham Gordon
Marknadschef för Cybit
Tfn: +44 (0) 1480 389100
E-post: ggordon@cybit.co.uk


Issuers of news releases, not Targetwire, are solely responsible for the accuracy of the content.